Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Vụ

Dịch vụ và hỗ trợ

Viện giáo dục quốc tế và ngôn ngữ - là một bộ phận đặc biệt của trường đại học Bách khoa Tomsk chuyên đào tạo sinh viên quốc tế và cung cấp các dịch vụ xã hội khác:

Dong Zhenwei (Trung Quốc): «...Tôi thích nhất là có rất nhiều các hoạt động khác nhau dành cho chúng tôi. Tại đây tôi có thể làm quen với các bạn sinh viên đến từ những nước khác và sinh viên Nga. Điều này đã giúp cho chúng tôi có điều kiện hoàn thiện tiếng Nga. Ngoài ra còn có rất nhiều các câu lạc bộ để chúng tôi có thể phát triển khả năng của bản thân. ...»