Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Vụ

Dịch vụ và hỗ trợ

  • Bắt buộc với tất cả sinh viên quốc tế
  • Lệ phí – 8 Euro/tháng
  • Bệnh viện chuyên dành cho sinh viên các trường đại học ở thành phố Tomsk

Felix Schmidt (CHLB Đức): «...Tôi rất thích môi trường học tập của TPU. Tại đây đang theo học rất nhiều sinh viên quốc tế. Tại châu Âu việc giao tiếp hầu như chỉ diễn ra giữa những người châu Âu với nhau hoặc giữa những người châu Âu với người Mỹ. Nhưng tại Tomsk tôi đã gặp gỡ rất nhiều sinh viên đến từ Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và các nước khác. Với tôi đó là những kinh nghiệm rất thú vị. ...»

Liên hệ
Chuyên viên phòng đào tạo và công tác xã hội
Tel/Fax: +7 3822 563299