Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Chương trình đào tạo bằng tiếng Nga

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Các khóa học

Khóa học dự bị

Khóa học một năm chuẩn bị cho bạn những kiến thức cần thiết để có thể theo học tại bất kỳ trường đại học nào ở Nga. Chương trình của khóa dự bị bao gồm: tiếng Nga và các môn học khác phù hợp với chuyên ngành của bạn. Khóa dự bị có những hướng đào tạo sau:

Chương trình dự bị đại học dành cho cử nhân và chuyên gia

Mục tiêu của khoa học – học tiếng Nga trình độ B1 và các môn học chuyên ngành chuẩn bị cho chương trình đào tạo cử nhân và chuyên gia.

Học viên có thể lựa chọn theo các hướng:

  1. Kỹ thuật (các môn đại cương: toán, vật lý, hóa học, kỹ thuật đồ họa, tin học,đất nước học, ngôn ngữ khoa học; các môn tự chọn: tiếng Nga chuyên ngành, giới thiệu về địa chất, giáo dục thể chất).
  2. Y-sinh hoc (các môn đại cương: hóa học, sinh học, vật lý, toán, tin học, văn hóa-xã hội đại cương, ngôn ngữ khoa học; các môn tự chọn: tiếng Nga chuyên ngành, nguyên tắc cơ bản về giải phẫu, giáo dục thể chất).
  3. Xã hội nhân văn (các môn đại cương: văn học, đất nước học, địa lý, tin học, văn hóa học, ngôn ngữ khoa học; các môn tự chọn: tiếng Nga chuyên ngành, khoa học tự nhiên cơ sở, giáo dục thể chất).
  4. Ngôn ngữ (các môm đại cương: văn học, ngôn ngữ học, tiếng Anh, ngôn ngữ học cơ sở, lịch sử nước Nga, ngôn ngữ khoa học; các môn tự chọn: tiếng Nga chuyên ngành, khoa học tự nhiên cơ sở, giáo dục thể chất).
  5. Kinh tế (các môn đại cương: toán, kinh tế cơ sở, tin học, địa lý, đất nước học, văn hóa học, ngôn ngữ khoa học; các môn tự chọn: tiếng Nga chuyên ngành, khoa học tự nhiên cơ sở, giáo dục thể chất).

Chương trình dự bị đại học dành cho thạc sỹ và tiến sỹ

Mục tiêu của khoa học – học tiếng Nga trình độ B2 và các môn học chuyên ngành chuẩn bị cho chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

Học viên có thể lựa chọn theo 2 hướng:

  1. Kỹ thuật
  2. Kinh tế

Khi kết thúc khóa học:

  • Nhận đươc chứng chỉ kết thúc khóa dự bị của TPU;
  • Thi và nhận chứng chỉ tiếng Nga dành cho người nước ngoài B1 (TORFL). Chứng chỉ cho phép bạn có thể theo học bắng tiếng Nga tại bất kỳ trường đại học nào trên lãnh thổ Liên bang Nga*.

*Chương trình đào tạo dự bị có chứng chỉ công nhận cấp quốc gia.