Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Chương trình đào tạo bằng tiếng Nga

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Các khóa học

Hệ thống giáo dục tại Nga

Hệ thống giáo dục tại Nga

Trường đại học Bách khoa Tomsk là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Nga. Trường đã đưa ra và liên tục hoàn thiện những mô hình đào tạo của mình trên cơ sở hệ thống đa cấp độ của giáo dục đại học.

Bạn có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng tôi mời bạn đến trường đại học của chúng tôi!

Nếu bạn đã tốt nghiệp tại các trường đại học khác và muốn tiếp tục học tại trường đại học của chúng tôi, sau khi vượt qua kỳ thi bạn sẽ được ghi danh vào một chương trình giáo dục mà bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chương trình đào tạo, cả bằng tiếng Nga và tiếng Anh theo sự lựa chọn của bạn.

Nếu bạn muốn học bằng tiếng Nga, chúng tôi mời bạn tham dự khóa học dự bị 1 năm. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ quốc gia, chứng nhận bạn có trình độ tiếng Nga cần thiết để theo học đại học tại Nga. Chứng chỉ cho phép bạn theo học bằng tiếng Nga tại bất kỳ trường đại học nào trên nước Nga.

Trường đại học Bách khoa Tomsk cung cấp cho các công dân nước ngoài một sự lựa chọn rộng rãi các chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

2 năm đầu tiên là chương trình đại cương với những môn văn hóa, kinh tế-xã hội, khoa học cơ bản bắt buộc và những môn học chuyên ngành cơ bản. Sau 2 năm đại cương bạn có thể chuyển trường, thay đổi chuyên ngành hoặc tiếp tục theo học theo chương trình đã chọn.

Bậc thứ 2 trong chương trình đào tạo là bậc đào tạo chuyên ngành (2 năm tiếp theo) bao gồm các môn học: chuyên ngành cơ bản, khoa học tưj nhiên, kinh tế-xã hội và văn hóa bắt buộc và tự chọn. Với bằng cử nhân, các sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm như một chuyên gia quản lý trung cấp. Nếu bạn muốn tiếp tục việc học tập, chào mừng bạn đến với cấp đào tạo tiếp theo.

Trường đại học Bách khoa Tomsk cung cấp cho các công dân nước ngoài một sự lựa chọn rộng rãi các chương trình đào tạo kỹ sư/chuyên gia bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Chương trình đào tạo kỹ sư / chuyên gia bao gồm các môn học chuyên ngành và các khóa học về công nghệ hiện đại và thiết bị sản xuất, tập trung vào các phát minh kỹ thuật, các dự án liên ngành và thực tập tại các nhà máy, công ty. Sau khi hoàn thành toàn bộ khóa học (5 năm) các sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp kỹ sư / chuyên gia theo chuyên ngành đã được đào tạo.

Trường đại học Bách khoa Tomsk cung cấp cho các công dân nước ngoài một sự lựa chọn rộng rãi các chương trình đào tạo thạc sỹ bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Chương trình Thạc sĩ bao gồm các khóa học chuyên ngành và các khóa học tập trung vào các phát minh khoa học, hoạt động giáo dục và khoa học. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp bậc thạc sĩ.

Trường đại học Bách khoa Tomsk cung cấp cho các công dân nước ngoài một sự lựa chọn rộng rãi các chương trình đào tạo tiến sỹ bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Đào tạo chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu được thực hiện ở bậc đào tạo sau đại học. Chương trình kéo dài trong ba, bốn năm, sau khi hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh sẽ công khai bảo vệ công trình khoa học. Trường cung cấp nhiều chương trình sau đại học với tất cả các chuyên ngành.