Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Địa chỉ

Học viện Giáo dục Đại học Chuyên nghiệp Liên Bang Nga «Trường đại học nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk», Viện giáo dục quốc tế và ngôn ngữ

Dịa chỉ bưu điện: Liên bang Nga, 634050, Thành phố Tomsk, Đại lộ Lenin, số 30

E-mail: iie@tpu.ru

Tel./Fax: +7 (3822) 563-304

Văn phòng tại Tomsk: nhà số 19 TPU, phố Usov số 4a, phòng 402