НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Англи хэлний богино хэмжээний сургалт

Сургалт группээр буюу ганцаарчилсан хичээлтэй. Та гайхамшигтай шинэ мэдлэг олхоос гадна европ стандартын сертификат авах боломжтой.

Ryan Cassels (Австрали): «...I chose TPU because there is a good course here to learn Russian and many other languages, and the University Courses also seem good here. TPU has a lot of international students, so being a foreigner here is easy. ...»