НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Дипломтой мэргэжилтнүүдийн хөтөлбөр (5 жил)

Томскийн Политехникийн их сургууль өөрийн оюутнууддаа санал болгож байна:

Хөтөлбөр

Геологи, хайгуул ба ашигт малтмал боловсруулалт

  • 130101 Хавсарга геологи
  • 130102 Геологийн хайгуулын технологи

Эрчим хүч, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, цахилгаан техник

  • 140801 Физик төхөөрөмжийн электроник ба автоматжуулалт

Химийн технологи ба биотехнологи

  • 240501 Орчин үеийн эрчим хүчний материалын химийн технологи