НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Магистр бэлдэх хөтөлбөр орос хэл дээр (2 жил)

Томскийн Политехникийн их сургууль өөрийн оюутнууддаа санал болгож байна:

Хөтөлбөр

010000 Физик-математикийн шинжлэх ухаан

 • 010400 Хавсарга математик ба мэдээлэл зүй
 • 011200 Физик

020000 Байгалийн шинжлэх ухаан

 • 020700 Геологи
 • 022000 Экологи ба байгаль ашиглалт

080000 Эдийн засаг ба удирдлага

 • 080100 Эдийн засаг
 • 080200 Менежмент

100000 Үйлчилгээний салбар

 • 100400 Аялал жуулчлал
 • 100700 Худалдааны хэрэг

130000 Геологи, хайгуул ба ашигт малтмал боловсруулалт

 • 131000 Нефть хий

140000 Эрчим хүч, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, цахилгаан техник

 • 140100 Дулааны эрчим хүч ба дулааны техник
 • 140400 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник
 • 140800 Цөмийн физик ба технологи

150000 Машин үйлдвэрлэл ба төмөр боловсруулалт

 • 150100 Материал судлал ба материалын судалгаа
 • 150700 Машин үйлдвэрлэл
 • 151900 Машин үйлдвэрлэлийн зохион бүтээх-технологийн хангамж

200000 Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл ба гэрлийн техник

 • 200100 Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл үйлдвэрлэл
 • 200400 Гэрлийн техник
 • 201000 Биотехникийн систем ба технологи

210000 Цахилгаан техник

 • 210100 Электроник ба наноэлектроник

220000 Автоматжуулалт ба удирдлага

 • 220400 Техникийн систем дэх удирдлага
 • 221400 Чанарын удирдлага
 • 221700 Стандарчтилэл, хэмжил зүй
 • 222000 Инноватик
 • 223200 Техникийн физик

230000 Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник

 • 230100 Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник
 • 230400 мэдээллийн систем ба технологи
 • 230700 Хавсарга мэдээлэл зүй

240000 Химийн технологи ба биотехнологи

 • 240100 Химийн технологи
 • 241000 Хими технологи, нефтийн хими болон биотехнологи дахь эрчим хүч – нөөцийн хэмнэлттэй процессууд

280000 Амьдралын үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, байгаль орчны төлөвлөлт ба хүрээлэн буй орчны хамгаалал

 • 280100 Байгаль орчны төлөвлөлт ба усны ашиглалт
 • 280700 Техносферийн аюулгүй байдал