НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Орос/англи хэл дээр аспирант бэлтгэх хөтөлбөр (3 жил):

Томскийн Политехникийн их сургууль өөрийн оюутнууддаа санал болгож байна:

Abailim Christian Izunna (Нигер улс): «...Actually, in the first place, it has been my dream to study in Russia. From my research which I carried out, I found out that TPU is a very good university where one can get a good education. And I choose TPU, because it offer the academic program I like. ...»