НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Үнэ төлбөр

Хөтөлбөр

Үнэ төлбөр (EURO)

Билтгэл курс :

 • Бакалавр /мэргэжилтэнд/ зориулсан билтгэл курс
 • Магистор /Аспорантд/ зориулсан билтгэл курс


 • 1400
 • 1600

Бакалаврын бэлтгэл хөтөлбөр орос хэл дээр:

 • Эдийн засаг/менежмент
 • Геологи ба нефть хий
 • Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник
 • Бакалаврын бэлтгэлийн бусад хөтөлбөрүүд


 • 1980
 • 1680-2110
 • 2950
 • 1750-2900

Бакалаврын бэлтгэл хөтөлбөр англи хэл дээр :

 • Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техник
 • Машин үйлдвэрлэл
 • Менежмент
 • Цахилгаан ба цахилгаан техник

 • 3600
 • 2400
 • 2700
 • 3600

Мэргэжилтэн/ инженер/ сургалтын жил бэлтгэл хөтөлбөр:

 • Орос хэл дээр

 • 1750-2900

Магистор сургалтын жил бэлтгэл хөтөлбөр хөтөлбөр:


 • 4100
 • 2000-3300

Орос/англи хэл дээр аспирант бэлтгэх хөтөлбөр

2900-4350

Бүтэн жилийн орос хэлний курс:
 • Ганцаарчилсан орос хэлний сургалт
 • Орос хэлний курс (2-дээш оюутан)
 • Орос хэлний курс (4-дээш оюутан)

4-дээш оюутанд хөнгөлттэй


 • 9,5-15/ цаг
 • 8/ цаг
 • 5/ цаг

Англи хэлний богино хэмжээний сургалт:

 • Англи хэлний богино хэмжээний курс
 • 4-дээш оюутантай нөхцөлд хөнгөлттэй

 • 14-20/цаг
 • 10