НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Олон улсын хэлний сургууль

Олон улсын хэл судлал,боловсролын их сургууль нь европ азын 11 орны хэлийг сургана: Англи, Герман, Франц, Испани, Итали, Польш, Чех, Персид, Хятад, Япон, Орос.