НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Академийн солилцооны программ

Их дээд сургуулийн солилцооны программд оролцсоноор олон орны академийн хүрээ,соёл,харилцаанаас суралцах боломжтой.

Adaktyilidou Anna (Грек улс): «...I like the high level of education at TPU, interesting academic programmes and qualified teachers. The university conducts many cultural and sporting events in which I participate with great pleasure. ...»