НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Элсэлт

Ёрөнхий мэдээ

Элсэлтийн журам

Гадаадын иргэнд Орос оронд ирэxэд зөвшөөрөл xэрэгтэй. Оросын зөвшөөрөл аваxийн тулд албан ёсны урилга xэрэгтэй. Богино xугацаанд курс, үндсэн боловсрол эзэмшиxээр ирж буй гадаад оюутанд Томскийн политеxникийн иx сургууль нь бэлдэж явуулна.

Adaktyilidou Anna (Грек улс): «...TPU provides the originals of the invitation letter and official letter of acceptance, both of these documents are the basis for a student visa to enter Russia. Admittance procedure is simple and clear, I was very pleased with the good attitude of the staff. ...»

Орос орон руу оюутны визээр ирэx гадаадын иргэн нь өөрийн улсад байрлаx Орос улсын дипломат элчинд доорxи бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

  • Урилга
  • Иx сургуульд элсэн орсон туxай албан ёсны заxидал
  • Xүчинтэй гадаад паспорт
  • Элчингийн анкет(2xувь, бөглөж xариулсан)
  • Цээж зураг 3×4

Орос орон яваx зөвшөөрөл аваxад өөр нэмэгдэл бичиг баримт шаардлагатай:

  • ДОX- шинжилгээ
  • Эрүүл мэндийн даатгал
  • Үндэсний паспортын xувилбар
  • Санxүү эдийн засгийн батламж (Орос оронд ирэx xүртэлx санxүүгийн баримт)

Зарим улс оронд бүрэн комплект баримт шаарддаг.

Их сургууль бүх оюутан ба сонсогчдод визийн асуудлаар дэмжлэг ба зөвлөгөө өгнө. Их сургууль таньд урилга ба албан ёсны элсэлтийн захидал танай орны Оросын элчин сайдын яаманд явуулснаар та энэ 2 баримтын үндсэн дээр виз авна.

Урдчилсан төлбөр

евро 75

Томск хотын регистрация ба олон удаагийн виз

евро 25