НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Элсэлт

Ёрөнхий мэдээ

Элсэлтийн журам

Оросс улсын элчин сайдын яам болон элсэгчийн эх орон Гадаад явдалын яамны тодорхой журмаар боловсорлийн бичиг баримт албан ёсны хуулчдладсан байна.

Орос орны их дээд сургуулийн бакалавар, мэрэгжилтэн , магистр , аспирант, сургалтанд элсэгч гадаадын оюутан боловсролын үнэмлэхтэй адил оросын боловсролын стандарт хангасан байх шаардлагатай.

Боловсорлын стандарт хангасан бичиг баримт нь дараах шаардлага хэрэгтэй:

  1. Эквивалент балл хангасан шалгалтын өргөгдөл.
  2. Өргөгдөл бичигчийн паспортын хувилбар, өргөгдөл бичигчийн визийн хувилбар.
  3. Журамласан боловсролын бичиг баримт ба түүнд хавсрагдах сургалтын курсийн ажил, хэмжээ, нэрс, дадлагын ажил, курсийн ба төгсөлтийн мэргэжлын ажил бусад зохих баримтууд.
  4. Боловсролын үнэмлэх 2 хувь хувилбар. Оросын элчин сайдын консул ба натриодоор батлуулсан байх.
  5. Боловсорлын үнэмлэх ба холбогдох хавсралтыг орос хэлээр орчуулсан Оросын элчин сайдын газар, наториодаар батлуулсан 2 хувь.

Анхаарах: Нэмэгдэл бичиг баримт элсэлтэнд хавсаргаж болно.