НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Элсэлт

Ёрөнхий мэдээ

Үнэ төлбөр

Хөтөлбөр

Үнэ төлбөр (EURO)

Билтгэл курс :

 • Бакалавр /мэргэжилтэнд/ зориулсан билтгэл курс
 • Магистор /Аспорантд/ зориулсан билтгэл курс


 • 1500
 • 1700

Бакалаврын бэлтгэл хөтөлбөр орос хэл дээр:

 • Эдийн засаг/менежмент
 • Геологи ба нефть хий
 • Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник
 • Бакалаврын бэлтгэлийн бусад хөтөлбөрүүд


 • 1980
 • 1680-2110
 • 2950
 • 1750-2900

Бакалаврын бэлтгэл хөтөлбөр англи хэл дээр :

 • Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техник
 • Машин үйлдвэрлэл

 • 3600
 • 2400

Мэргэжилтэн/ инженер/ сургалтын жил бэлтгэл хөтөлбөр:

 • Орос хэл дээр

 • 1750-2900

Магистор сургалтын жил бэлтгэл хөтөлбөр хөтөлбөр:


 • 4100
 • 2000-3300

Орос/англи хэл дээр аспирант бэлтгэх хөтөлбөр

2900-4350

Бүтэн жилийн орос хэлний курс:
 • Ганцаарчилсан орос хэлний сургалт
 • Орос хэлний курс (2-дээш оюутан)
 • Орос хэлний курс (4-дээш оюутан)

4-дээш оюутанд хөнгөлттэй


 • 9,5-15/ цаг
 • 8/ цаг
 • 5/ цаг

Англи хэлний богино хэмжээний сургалт:

 • Англи хэлний богино хэмжээний курс
 • 4-дээш оюутантай нөхцөлд хөнгөлттэй

 • 14-20/цаг
 • 10

Сарын төлбөр

3 хүний өрөө (ор, шкаф, ширээ)

33

3 хүний өрө (ор, шкаф, ширээ, ТВ, хөргөгч )

37

2 хүний өрөө (ор, шкaф, ширээ)

34

2 хүний өрөө (ор, шкаф, ширээ, ТВ, хөргөгч)

38

1 хүний өрөө (ор, шкаф, ширээ, хөргөгч, ус буцалгагч, ТВ, печь)

96

Бусад болзлууд

Урдчилсан төлбөр

75

Томск хотын регистрация ба олон удаагийн виз

25

Оюутны анхны уулзалт Томскт

үнэ төлбөргүй

Эрүүл мэндийн даатгал

55 $