НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Элсэлт

Ёрөнхий мэдээ

Бичиг баримт өгөх хугцаа

Хөтөлбөр

Сургалт эхлэх

Бичиг баримт өгөх хугцаа

Бэлтгэл курс

10 сарын 1

7 сарын 1 хүртэл

Сургалтын үндсэн хөтөлбөр

9 сарын 1

5 сарын 15 хүртэл

Богино хугцааны курс

Бүх үед

Сургалт эхлэхээс 2 сарын өмнө